MISTROVSTVÍ   ČR  -  žáci    Sazená  7.-8.6.2003

 

S-3-A  padák  2,5 Ns  (30)                                                    S-4-A  raketoplán  2,5 Ns  (30)

9.-11. O.Ďatka                                                                       11. O.Ďatka

 

S-6-A  streamer  2,5 Ns  (30)

10. O.Ďatka

 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  2003 – celkové výsledky

 

S-3-A  padák  2,5 Ns  junioři  (42)                                        S-3-B  padák  5 Ns  senioři  (14)

6. O.Ďatka                                                                               3. J.Chalupa

 

S-4-A  raketoplán  2,5 Ns  junioři  (28)                                S-4-B  raketoplán  5 Ns  senioři  (14)

5. O.Ďatka                                                                                2. J.Chalupa

 

S-6-A  streamer  2,5 Ns  junioři  (40)                                   S-6-B  streamer  5 Ns  senioři  (29)

  6. O.Ďatka                                                                              2. J.Chalupa

24. L.Ďatka                                                                               5. T.Indruch

 

S-9-A  vírník  2,5 Ns  junioři  (17)                                          S-9-B  vírník  5 Ns  senioři  (18)

14. O.Ďatka                                                                              4. J.Chalupa

                                                                                                   5. T.Indruch

 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  seriál 1   Jaroměř  12.4.2003

 

S-4-A  raketoplán  2,5 Ns  junioři  (14)                         S-4-B  raketoplán  5 Ns  senioři  (9)

1. O.Ďatka                                                                         1. J.Chalupa

 

S-6-A  streamer  2,5 Ns  junioři  (17)                            S-6-B  streamer  5 Ns  senioři (12)

  1. O.Ďatka                                                                       3. T.Indruch

11. L.Ďatka                                                                        12. J.Chalupa

 

S-9-A  vírník  2,5 Ns  junioři  (13)                                   S-9-B  vírník  5 Ns  senioři  (9)

7. O.Ďatka                                                                           5. J.Chalupa

                                                                                             8. T.Indruch

 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  seriál 4   Sazená   1.-3.8.2003

 

S-3-B  padák  5 Ns  senioři  (11)                                      S-4-B  raketoplán  2,5  Ns  senioři  (7)

11. J.Chalupa                                                                     2. J.Chalupa

 

S-6-B  streamer  5  Ns  senioři  (8)                                  S-9-B  vírník  5 Ns  senioři  (7)

1. J.Chalupa                                                                        1. T.Indruch

3. T.Indruch              

 

S-8-E/P  RC raketoplán  40 Ns  (3)

1. J.Chalupa

 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  seriál 5   Krupka  4.-5.10.2003

 

S-3-B   padák  5 Ns  senioři (11)                                      S-4-B  raketoplán  5 Ns  senioři  (9)

2. J.Chalupa                                                                        2. J.Chalupa

 

S-6-B  streamer  5 Ns  senioři  (12)                                 S-8-E/P  RC raketoplán  40 Ns  (4)

  4. J.Chalupa                                                                      2. J.Chalupa

12. T.Indruch           

 

 

MISTROVTVÍ   ČR  SERIÁL 3  Krupka  17.-18-5.2003

 

S-6-B  streamer  5 Ns  (24)                                               S-9-B vírník  5 Ns  (13)

3. J Chalupa                                                                        4.J.Chalupa

 

S-7 maketa bodovací senioři  (6)                                    S-8-E/P   RC raketoplán  40 Ns  (4)

3. J. Chalupa                                                                       2. J.Chalupa

 

 

MISTROVSTVÍ  ČR  seriál 2   Letovice  3.5.2003

 

S-3-A  padák  2,5 Ns  junioři  (23)                               S-3-B  padák  5 Ns  senioři  (10)

3. O.Ďatka                                                                      3. J.Chalupa

 

S-4-A  raketoplán  2,5 Ns  junioři  (17)                       S-4-B  raketoplán  5 Ns  senioři  (10)

7. O.Ďatka                                                                       4. J.Chalupa

 

S-6-A  streamer  2,5 Ns  junioři  (18)                          S-6-B  streamer  5 Ns  senioři  (16)

7. O.Ďatka                                                                       1. J.Chalupa

 

S-9-A  vírník  2,5 Ns  senioři  (7)

2. J.Chalupa

 

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ  „ZVOLENSKÁ RAKETA“    Očová  27.-28.9.2003

 

Raketa „Vejce“  (10)

1. J.Chalupa

 

 

WORLD  CUP  2003   Krupka  17.-18.5.2003

 

S-6-B  streamer  5 Ns  (24)                                              S-9-B  vírník  5 Ns  (16)

8. J.Chalupa                                                                       7. J.Chalupa

 

S-7  maketa bodovací  ( 15)                                            S-8-E/P  Rc raketoplán  40 Ns  (7)

4. J.Chalupa                                                                       4. J.Chalupa