Historie MK Šenov.

 

    Rok 1973.  Byla dokončena budova Svazarmu a tím dána možnost vyžití v různých odbornostech – tedy i modelářství. Předseda ZO Jiří Karkoška  navrhl Z.Bastlovi, tehdy učiteli na ZDŠ Šenov, založení modelářského kroužku, s možností využívat místnost v     nové budově jako dílnu a klubovnu. Nabídka byla přijata a Z.Bastl spolu se  svými bývalými žáky Mirkem Otýpkou  a Dušanem Kulhánkem začali mezi holými stěnami klubovny budovat modelářský kroužek. Od organizace dostali peníze na základní vybavení     a materiál, nějaké nářadí našli doma, ze školní dílny vyřazené stoly, skříňku a pár židlí.

    Tři zakladatelé doplnili kroužek třemi žáky ZDŠ se zájmem o modelářství a mohlo se začít. Činnost z počátku nebyla specifikovaná , stavěly se letadla, lodě a rakety. Počátek plný tápání, omylů, získávání zkušeností. V roce 1974 už zkušeností soutěžních v leteckém i raketovém modelářství a jak se později ukázalo, zejména v raketách zkušeností cenných. Přišli noví členové, kroužek byl povýšen na klub a to raketomodelářský, protože soutěžní činnost se začala specializovat na rakety. Členové klubu se pravidelně scházeli ve své klubovně – dílně, kterou stále vylepšovali.

    Soutěže v roce 1975 přinesly první úspěchy. Tituly krajských přeborníků žáku i seniorů a postupy na Mistrovství republiky. Přibyli noví členové, nové zkušenosti i úspěchy. V dalších letech se členové klubu zúčastňovali postupových i mistrovských soutěží a začali pravidelně jezdit na soutěže do Vyškova a na Myjavu. V roce 1977 byl náčelník klubu Z.Bastl zařazen do státní reprezentace a zúčastnil se jedné mezinárodní soutěže v BLR.

    Ovšem jakékoli úspěchy jsou podmíněny tréninkem. Nedostatek raketových motorů zcela znemožnil zkušební starty a motory bylo nutno šetřit na soutěže. Raketové motory zmizely z prodejen a příděly z okresních a krajských skladů docházely. Příčiny tohoto stavu rozebere pisatel v jiné stati. Finanční, či materiálové dotace , byly podmíněny tzv. propagačními akcemi. Klub předváděl své modely raket, letadel i aut na veřejných akcích, jako: spartakiáda, dožínky, Den horníků, Den dětí atd.  

 

pokračování...